Der er en generel tendens hen mod, at der tillades færre biler i bymidterne. Det betyder en voksende efterspørgsel på transportkapacitet uden at øge miljøbelastningen. Behovet for sikkerhedszoner, zoner med støjbegrænsning, miljøzoner og endda indendørs terminaler er blevet en realitet. Volvo har et komplet tilbud, der indbefatter alt det, en by har brug for, til at komme i gang.

Tavshed er guld

Udfordringen med støj kommer stadig højere op på dagsordenen i stort set alle byer. Indvirkningen på den offentlige sundhed er veldokumenteret, og der er også en stadig større opmærksomhed på de betydelige omkostninger til støjreduktion. Med eldrevne busser er støjen reduceret, og det samme gælder behovet for tiltag.

Zonestyring

I tæt befolkede byområder er ikke alle typer trafik tilladt. Af hensyn til støj, emissionsniveauer og den generelle sikkerhed er der opstillet nogle restriktioner i definerede zoner eller på specifikke steder Hos Volvo er vi klar på at dele vores erfaring og tilbyde gennemprøvede værktøjer
til at håndtere disse zoner.

Energieffektiv

Med el- og hybridbusser reduceres dine brændstofomkostninger betydeligt i sammenligning med en almindelig dieselbus. Strømdrift er langt mere effektivt end forbrænding, og dertil kommer, at der konstant genvindes energi ved opbremsning og kørsel ned ad bakke Har
du råd til ikke at vælge elmodellen?

Sundhed handler om en tilstand af komplet fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fraværet af sygdom eller skavanker.

WHO

Definition af sundhed

Kom med ind i miljøzonen
Fossilfri drift er ikke nok

Fossilfri drift er ikke nok

I tæt befolkede byområder er ikke alle typer trafik tilladt. Men med Volvo 7900 Electric kan du køre ind i zoner med støjbegrænsning, sikkerhedszoner og miljøzoner og endda holde i indendørs terminaler. Andre såkaldte fossilfri løsninger som f.eks. biogasmotorer er ikke en bæredygtig løsning, når udstødning og støj ikke tillades.

Elmotorer åbner op for nye muligheder. Og Volvo Bus Zonestyring sikrer også, at busserne overholder begrænsningerne alt afhængigt af den geografiske position, ugedag og endda tidspunkt på dagen. Chaufføren får besked, når køretøjet når frem til en zone, og det kan automatisk tilpasse sig, uden at chaufføren behøver at foretage sig noget.

Omkostningen ved støj

Omkostningen ved støj

Støj er ikke bare forstyrrende. Det er også en bekostelig og ofte overset sundhedsfaktor. Bestemmelserne bliver gradvist strengere og strengere i forhold til begrænsning af støjniveauet, og det betyder meget store omkostninger for samfundet og boligejere. Det betyder, at det er ekstremt fordelagtigt at reducere støjen ved selve kilden, og i bytrafik er store diesel- og gasmotorer det indlysende mål.

Når man beregner omkostningen ved støj og sammenligner forbrændingsmotorer med strømdrift, afsløres der nogle overraskende store tal. Uafhængige undersøgelser viser omkostningsbesparelser på omkring 0,4 euro/kørt km i bus. På et år kan dette komme op på millionbeløb for hele byen. Kontakt os, så vi kan sende dig hele rapporten.

ET KOMPLET TILBUD

ET KOMPLET TILBUD

Mobilitet i bymiljøet er et multifacetteret område, og busruterne kan være underlagt meget forskellige krav. Rutens længde, frekvensen, kapaciteten og de lokale bestemmelser medfører alle et behov for forskellige typer trafik og køretøjer. Forurening og trafikpropper er stadig voksende problemer, samtidig med at behovet for transport stiger.

Hos Volvo er vi overbevist om, at elektromobilitet vil forblive en grundsten i opbygningen af bytrafikken i den nærmeste fremtid. Det er grunden til, at vores tilbud er udvidet til at omfatte mere end blot køretøjerne. Alle progressive byer vil efterspørge komplette systemløsninger: køretøjer af en høj kvalitet, relevante serviceydelser og en åben infrastruktur for brugerne. På disse områder ligger Volvo forrest i feltet med hensyn til forskning og udvikling, produktion og projektstyring.

ALSIDIG MOBILITET I BYEN

ELBUSSER – miljøzonerne

I følsomme områder som f.eks. bymidter med tæt trafik og boligområder kan udstødnings- og støjniveauet holdes på et minimum. Strømdrift er den perfekte løsning, da den ikke blot er udstødningsfri, men også støjsvag. Og takket være stoppestedsopladning og batteristørrelsen er kapaciteten på linje med konventionelle busser.

Elektriske hybridbusser – STØJSVAG FLEKSIBILITET

Administrationen af offentlig transport er både kompleks og kompliceret. Elektriske hybridmodeller har den fordel, at de kan køre på størstedelen af en rute under de samme forhold som elbusser. De kan desuden erstatte konventionelle busser og hybridbusser og køre i drift selv uden infrastrukturen.

HYBRIDBUSSER – miljømæssige fordele fra dag 1

Hybridteknologien er det første trin hen mod eldreven mobilitet. En hybridbus kan direkte erstatte en ældre flåde og reducere emissionen af kvælstofilter og partikler med op til 50 %. Og som med alle andre former for elbusser vil passagererne og offentligheden foretrække dem frem for de konventionelle alternativer.

INTERCITYBUSSER – færre biler på pendlerruterne

Tiden med dieselbusser i bymidterne vil snart være forbi. Men den moderne dieselteknologi har stadig en vigtig rolle at spille. Hver eneste pendler og intercitypassager, der lader bilen stå derhjemme, og i stedet bruger bussen, reducerer sit miljøaftryk til en brøkdel. Derudover kommer der så fordelen ved færre trafikpropper.

ÅBNE OPLADNINGSGRÆNSEFLADER

  

Stoppestedsopladning

Stoppestedsopladning

Elbusser og elektriske hybridbusser oplades automatisk ved endestationen. Opladningen sker hurtigt, og normalt er der ikke behov for ændringer af køreplanen. Det er også den mest omkostningseffektive måde at oplade busser på. Alt i alt kræver det færre opladere, og hver oplader har en højere udnyttelsesgrad og mindre behov for vedligeholdelse. Og princippet med den åbne brugergrænseflade åbner markedet for adskillige konkurrerende leverandører.

Nyheder og historier

BUS RAPID TRANSIT

BUS RAPID TRANSIT

Et skridt videre med BRT

Bus Rapid Transit
VOLVO BUSSER

VOLVO BUSSER

Kontakt os

Kontakt os