I-Coaching

I-COACHING

Kørefærdigheder øger produktiviteten

I-Coaching hjælper chaufføren med at køre mere økonomisk, sikkert og på en måde, der øger passagerernes komfort. Via øjeblikkelig feedback vises konsekvensen af chaufføradfærden i realtid. Som operatør har du kontrol over, hvordan dine køretøjer bruges, og du får indikationer af, hvilke forbedringer der kan foretages for at reducere brændstofforbruget samt slitage af køretøjet.

• Større brændstofeffektivitet • Øget driftstid • Forbedret passagerkomfort • Lavere service- og vedligeholdelsesomkostninger • Mere motiverede chauffører • Reduceret administration

Øjeblikkelig chaufførfeedback

I-Coaching er chaufførens display, der let viser oplysninger under kørslen. Det giver øjeblikkelig feedback, når en eller flere af de seks parametre overskrides: Øget omdrejningstal (o/min.), tomgangskørsel (tt:mm:ss), opbremsning (m/s2), acceleration (m/s2), hastighed (km/t) og kurvekørsel (m/s2).

Statistik og opfølgning

Kørselsparametrene registreres, indsamles og opsummeres i rapporter i flådestyringsportalen. Statistikkerne viser tydeligt, om der er behov for justeringer af kørestilen. Med chaufføruddannelse er det fuldt ud muligt at opnå brændstofbesparelser på op til 10 %. Oven i det får du også større passagerkomfort, som er et direkte resultat af den mere jævne kørsel.

Fabriksmonteret eller eftermonteret

I-Coaching kan monteres på fabrikken på din Volvo-rutebus eller bus eller eftermonteres på en Volvo eller bus af et andet mærke. I-Coaching kræver en basisinstallation af Flådestyring for at kunne indhente og behandle realtidsdata.

Volvo Busser

Volvo Busser

Kontakt os

Kontakt os

FLERE SERVICEYDELSER

Chaufføruddannelse

Chaufføruddannelse

Chaufføren er din ambassadør

Et program, der identificerer ethvert behov for forbedringer og leverer praktiske kurser for buschauffører.

Chaufføruddannelse
FLÅDESTYRING

FLÅDESTYRING

Opfølgning i realtid på nettet

Flådestyring sikrer omkostningsbesparelser baseret på udførlige oplysninger i realtid om køretøjernes anvendelse.

Flådestyring
VEHICLE MANAGEMENT

VEHICLE MANAGEMENT

Øget driftstid og effektivitet

Med Volvo Bus Vehicle Management kan du få en individuel service- og vedligeholdelsesplan for hvert køretøj, så du sikres maksimal driftstid og omkostningseffektivitet.

Vehicle Management